PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getFormat

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getFormatImagick nesnesinin biçemini döndürür

Açıklama

string Imagick::getFormat ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick nesnesinin biçemini döndürür.

Dönen Değerler

Imagick nesnesinin biçemini bir dizge olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top