Mid-Atlantic Developer Conference

Imagick::getHomeURL

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getHomeURLImageMagick sitesinin adresini döndürür

Açıklama

Imagick::getHomeURL ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImageMagick sitesinin adresini döndürür.

Dönen Değerler

ImageMagick sitesinin adresini içeren bir dizge döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top