ScotlandPHP 2019

Imagick::getImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageYeni bir Imagick nesnesi döndürür

Açıklama

Imagick::getImage ( void ) : Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli resim dizisine dahil yeni bir Imagick nesnesi döndürür.

Dönen Değerler

Yeni bir Imagick nesnesi döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top