Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getImageChannelDepth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageChannelDepthBelirtilen kanalın derinliğini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageChannelDepth ( int $kanal ) : int

Belirtilen resim kanalının derinliğini döndürür.

Değiştirgeler

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen resim kanalının derinliğini bir tamsayı olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top