Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getImageChannelMean

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageChannelMeanKanal ortalama ve standart sapmasını döndürür

Açıklama

Imagick::getImageChannelMean ( int $kanal ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen kanal veya kanalların ortalama ve standart sapmasını "mean" ve "standardDeviation" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Değiştirgeler

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda kanalların ortalama ve standart sapmasını "mean" ve "standardDeviation" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top