ScotlandPHP 2019

Imagick::getImageChannelStatistics

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageChannelStatisticsResimdeki her kanalın istatistiklerini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageChannelStatistics ( void ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resimdeki her kanalın istatistiklerini döndürür. İstatistik bilgisi kanal derinliğini, azami ve asgari uçları, ortalama ve standart sapmayı içerir.

Dönen Değerler

Resimdeki her kanalın istatistiklerini bir ilişkisel dizi olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top