ScotlandPHP 2019

Imagick::getImageClipMask

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageClipMaskResim kırpma maskesini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageClipMask ( void ) : Imagick

Kırpıcı resmi döndürür. Kırpıcı resim kırpma maskesini içeren bir Imagick nesnesidir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Kırpma maskesini içeren bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top