PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageExtrema

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageExtremaResimle ilgili uç değerleri döndürür

Açıklama

array Imagick::getImageExtrema ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resimle ilgili uç değerleri "min" ve "max" anahtarlı bir ilişkisel dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

"min" ve "max" anahtarlı bir ilişkisel dizi döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top