Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getImageFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageFilenameBir resim dizisindeki belli bir resmin dosya ismini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageFilename ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim dizisindeki belli bir resmin dosya ismini döndürür.

Dönen Değerler

Bir resim dizisindeki belli bir resmin dosya ismini bir dizge olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top