ScotlandPHP 2019

Imagick::getImageGeometry

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageGeometryResmin genişliğini ve yüksekliğini bir ilişkisel dizi olarak döndürür

Açıklama

Imagick::getImageGeometry ( void ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin genişliğini ve yüksekliğini bir ilişkisel dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Resmin genişliğini ve yüksekliğini içeren bir dizi döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top