International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::getImageInterlaceScheme

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageInterlaceSchemeResmin geçişim şemasını döndürür

Açıklama

int Imagick::getImageInterlaceScheme ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin geçişim şemasını bir geçişim sabiti olarak döndürür.

Dönen Değerler

Resmin geçişim şemasını bir tamsayı olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top