ScotlandPHP 2019

Imagick::getImageInterpolateMethod

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageInterpolateMethodAradeğerleme yöntemini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageInterpolateMethod ( void ) : int

Resmin aradeğerleme yöntemini Imagick::INTERPOLATE_* sabitlerinden biri olarak döndürür.

Dönen Değerler

Resmin aradeğerleme yöntemini döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top