Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getImageOrientation

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageOrientationResim baskı yönünü döndürür

Açıklama

Imagick::getImageOrientation ( void ) : int

Resim baskı yönünü yön sabitlerinden biri olarak döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir tamsayı döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top