PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageProperty

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImagePropertyİsimli resim özelliğini döndürür

Açıklama

string Imagick::getImageProperty ( string $isim )

İsimli resim özelliğini döndürür.

Değiştirgeler

isim

Özelliğin ismi (Exif:DateTime gibi)

Dönen Değerler

Belirtilen özellik yoksa FALSE aksi takdirde özelliği bir dizge olarak döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.2 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getImageProperty() örneği

Resim ösniteliklerinin belirtilmesi ve döndürülmesi.

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");

$image->setImageProperty('Exif:Make''Imagick');
echo 
$image->getImageProperty('Exif:Make');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top