PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageRedPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageRedPrimaryResmin renk bileşenlerinden birincil kırmızı noktasını döndürür

Açıklama

array Imagick::getImageRedPrimary ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin renk bileşenlerinden birincil kırmızı noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Resmin renk bileşenlerinden birincil kırmızı noktayı "x" ve "y" anahtarlı bir dizi olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top