Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getImageRegion

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageRegionResmin bir bölgesini çıkarır

Açıklama

Imagick::getImageRegion ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y ) : Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin belirtilen bölgesini yeni bir nesne olarak döndürür.

Değiştirgeler

width

Bölgenin genişliği.

height

Bölgenin yüksekliği.

x

Bölgenin sol üst köşesinin X konumu.

y

Bölgenin sol üst köşesinin Y konumu.

Dönen Değerler

Resmin belirtilen bölgesini yeni bir nesne olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top