Imagick::getImagesBlob

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImagesBlobTüm resim dizilerini bir ikil dizge olarak döndürür

Açıklama

string Imagick::getImagesBlob ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resimleri dosya biçemi ile içeren bir ikil dizi döndürür. Resmin biçemi döndürülen ikil dizgenin biçemiyle (GIF, JPEG, PNG, vb.) belirlenir. Dönen ikil dizgenin resim biçemini değiştirmek için Imagick::setImageFormat() yöntemini kullanın.

Dönen Değerler

Resimleri içeren bir ikil dizge döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top