PHP 7.0.33 Released

Imagick::getImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageSceneResmin artalan dekorunu döndürür

Açıklama

int Imagick::getImageScene ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin artalan dekorunu döndürür.

Dönen Değerler

Resmin artalan dekorunu döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top