SunshinePHP 2019

Imagick::getImageType

(PECL imagick 0.9.10-0.9.9)

Imagick::getImageTypeOlası resim türünü döndürür

Açıklama

int Imagick::getImageType ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Olası resim türünü döndürür.

Dönen Değerler

Olası resim türünü döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top