PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageWidth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageWidthResim genişliğini döndürür

Açıklama

int Imagick::getImageWidth ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim genişliğini döndürür.

Dönen Değerler

Resim genişliğini döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top