Imagick::getIteratorIndex

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getIteratorIndexGeçerli etkin resmin indisini döndürür

Açıklama

Imagick::getIteratorIndex ( void ) : int

Imagick nesnesi içindeki geçerli etkin resmin indisini döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Yığıttaki resmin indisini bir tamsayı olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getIteratorIndex() örneği

Resimleri oluşturup yineleyici indisini tanımlar ve döndürür.

<?php
$im 
= new Imagick();
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("red"));
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("green"));
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("blue"));

$im->setIteratorIndex(1);
echo 
$im->getIteratorIndex();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top