Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getOption

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getOptionBelirtilen anahtarla ilgili değeri döndürür

Açıklama

Imagick::getOption ( string $anahtar ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesnenin belirtilen anahtarla ilgili değerini döndürür.

Değiştirgeler

anahtar

Değeri döndürülecek anahtar

Dönen Değerler

Nesnenin belirtilen anahtarla ilgili değerini bir dizge olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top