Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::getPackageName

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getPackageNameImageMagick paket ismini döndürür

Açıklama

Imagick::getPackageName ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImageMagick paket ismini döndürür.

Dönen Değerler

ImageMagick paket ismini bir dizge olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top