PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getPointSize

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::getPointSizePunto değerini döndürür

Açıklama

string Imagick::getPointSize ( void )

Nesnenin yazıtipi yüksekliğini punto olarak döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Yazıtipi yüksekliği float türünde punto cinsinden değer olarak döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top