Imagick::getReleaseDate

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getReleaseDateImageMagick dağıtım tarihini döndürür

Açıklama

Imagick::getReleaseDate ( void ) : string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImageMagick dağıtım tarihini bir dizge olarak döndürür.

Dönen Değerler

ImageMagick dağıtım tarihini bir dizge olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top