Dutch PHP Conference 2019

Imagick::getResourceLimit

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getResourceLimitBelirtilen özkaynağın bellek kullanım sınırını döndürür

Açıklama

int Imagick::getResourceLimit ( int $tür )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen özkaynağın bellek kullanım sınırını megabayt olarak döndürür.

Değiştirgeler

tür

Özkaynak türü sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Belirtilen özkaynağın bellek kullanım sınırını megabayt olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top