PHPerKaigi 2019

Imagick::getSamplingFactors

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSamplingFactorsYatay ve düşey örnekleme katsayısını döndürür

Açıklama

Imagick::getSamplingFactors ( void ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yatay ve düşey örnekleme katsayısını döndürür.

Dönen Değerler

Yatay ve düşey örnekleme katsayısılarını bir dizi olarak döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top