SunshinePHP 2019

Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSizeOffsetBoyut başlangıç noktasını döndürür

Açıklama

int Imagick::getSizeOffset ( void )

Imagick nesnesi ile ilgili boyut başlangıç noktasını döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Imagick nesnesi ile ilgili boyut başlangıç noktasını döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top