Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::mergeImageLayers

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::mergeImageLayersResim katmanlarını katıştırır

Açıklama

Imagick::mergeImageLayers ( int $katman_yöntemi ) : bool

Resim katmanlarını tek bir katman haline gelecek şekilde katıştırır. PSD gibi çok katmanlı resimlerle çalışırken yararlıdır. Katmanların nasıl katıştırılacağı katman_yöntemi ile belirtilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

katman_yöntemi

Katman yöntemi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top