PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::morphImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::morphImagesBir resim dizisini başkalaşıma uğratır

Açıklama

Imagick Imagick::morphImages ( int $kare_sayısı )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim dizisini başkalaşıma uğratır. Hem resim piksellerinde hem de resim boyutlarında bir resimden diğerine bir başkalaşım etkisi vermek için düzgün doğrusal aradeğerleme yapar.

Değiştirgeler

kare_sayısı

Resimler arasında üretilecek resim sayısı.

Dönen Değerler

Yöntem başarılı olursa yeni bir Imagick nesnesi döndürür. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top