Imagick::textureImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::textureImageDoku resmini yatay ve düşeyde yineler

Açıklama

Imagick::textureImage ( Imagick $doku_kalemi ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Doku resmini tuval resmi üzerine yatay ve düşeyde yanyana yerleştirir.

Değiştirgeler

doku_kalemi

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top