ScotlandPHP 2019

Imagick::transformImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::transformImageBudama miktarını ve resim geometrisini ayarlamanın uygun yolu

Açıklama

Imagick::transformImage ( string $budama , string $geometri ) : Imagick

Birer dizge olarak budama miktarını ve resim geometrisini ayarlamak için uygun bir yol. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

budama

Resmin budanan parçasının geometrisini tanımlayan bir dizge.

geometri

Resmin budanmış halinin geometrisini tanımlayan bir dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::transformImage() örneği

Bu örnekte 100x100 siyah bir resim elde edilmektedir.

<?php
$image 
= new Imagick();
$image->newImage(300200"black");
$new_image $image->transformImage("100x100""100x100");
$new_image->writeImage('test_out.jpg');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top