ScotlandPHP 2019

Imagick::adaptiveBlurImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::adaptiveBlurImageResmi uyarlamalı olarak bulanıklaştırır

Açıklama

Imagick::adaptiveBlurImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Resmi uyarlamalı olarak bulanıklaştırır. Resmin geneline standart bir bulanıklık uygulanırken resmin kenarlarına uygulanan uyarlamalı bulanıklık yoğunluğu oldukça azaltılır.

Değiştirgeler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır. Yarıcapın kendiliğinden seçilmesi için 0 belirtin.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveBlurImage() örneği

Resmi uyarlamalı olarak bulanıklaştırıp tarayıcıya çıktılayalım.

<?php

header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->adaptiveBlurImage(5,3);
echo 
$image;

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

adaptiveBlurImage.gif

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top