Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::adaptiveResizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::adaptiveResizeImageNirengi noktasına göre uyarlamalı olarak resmi boyutlandırır

Açıklama

Imagick::adaptiveResizeImage ( int $genişlik , int $yükseklik [, bool $sığdır = false ] ) : bool

Resim verisinin nirengi noktasına göre uyarlamalı olarak resmi boyutlandırır. Sert renk değişiklikleri ile resim bulanıklaştırılmamaya çalışılır. Resmi özgün boyutlarına göre oldukça küçük boyutlara indirmek için çok kullanışlıdır. Elde edilen resim büyük bir resmin küçük bir örneği gibi görünmez. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bilginize: sığdır değiştirgesinin davranışı Imagick 3.0.0 sürümünde değişmiştir. Evvelce 200x150 ebadındaki bir resim 400x400 ebadındaki bir alana sığdırılmak istendiğinde bu yapılmazdı. Artık resim 400x300 ebadına getirilerek belirtilen alana sığdırılmaktadır. sığdır değiştirgesi kullanıldığı takdirde yükseklik ve genişliğin ikisi de verilmelidir.

Değiştirgeler

genişlik

Küçültülen resmin genişliği.

yükseklik

Küçültülen resmin yüksekliği.

sığdır

Resmin belirtilen boyutlara sığdırılıp sığdırılmayacağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 İsteğe bağlı sığdır değiştirgesi eklendi.
2.1.0 Artık küçültme sırasında enboy oranı hesaba katılıyor. Bunu sağlamak için boyutlardan birini 0 vermek yeterlidir.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveResizeImage()örneği

Resmi standart bir boyuta indirelim. Resmi özgün resme göre oldukça küçük boyutlara indirmek için çok kullanışlıdır.

<?php
header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('image.jpg');
$image->adaptiveResizeImage(1024,768);

echo 
$image;
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top