Imagick::addNoiseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::addNoiseImageResme rasgele gürültü ekler

Açıklama

bool Imagick::addNoiseImage ( int $gürültü_türü [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme rasgele gürültü ekler.

Değiştirgeler

gürültü_türü

Gürültü türü sabitlerinden biri.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top