PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::animateImages

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::animateImagesBir resmi veya resimleri canlandırır

Açıklama

bool Imagick::animateImages ( string $x_sunucusu )

Bu yöntem resmin bir yerel veya uzak X sunucusu üzerinde canlandırır. Bu yöntem Windows üzerinde kullanılamaz. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

x_sunucusu

X sunucusunun adresi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top