SunshinePHP 2019

Imagick::appendImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::appendImagesBir resim kümesini ekler

Açıklama

Imagick Imagick::appendImages ( bool $yığıt )

Daha büyük bir resmin içine bir resim kümesi ekler.

Değiştirgeler

yığıt

Yığıtın yönü (yukardan aşağıya veya aşağıdan yukarıya).

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::appendImages() örneği

<?php

/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* kırmızı, yeşil ve mavi tuvaller oluşturalım */
$im->newImage(10050"red");
$im->newImage(10050"green");
$im->newImage(10050"blue");

/* Bunları birbirlerine ekleyelim */
$im->resetIterator();
$combined $im->appendImages(true);

/* Elde edilen resmi çıktılayalım */
$combined->setImageFormat("png");
header("Content-Type: image/png");
echo 
$combined;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

floodfillpaint_intermediate.png

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top