Imagick::blackThresholdImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::blackThresholdImageEşiğin altında kalan tüm renkleri siyaha çevirir

Açıklama

bool Imagick::blackThresholdImage ( mixed $threshold )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Eşiğin altında kalan tüm renkleri siyaha çevirmesi üstündekilere dokunmaması dışında Imagick::thresholdImage() gibidir.

Değiştirgeler

eşik

Bu eşiğin altındaki herşey siyah olur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top