ScotlandPHP 2019

Imagick::borderImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::borderImageResme bir çerçeve çizer

Açıklama

Imagick::borderImage ( mixed $çerçeve_rengi , int $genişlik , int $yükseklik ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme çerçeve_rengi ile belirtilen renkte bir çerçeve çizer.

Değiştirgeler

çerçeve_rengi

Çerçeve rengini içeren dizge veya ImagickPixel nesnesi.

genişlik

Çerçeve genişliği.

yükseklik

Çerçeve yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top