ScotlandPHP 2019

Imagick::chopImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::chopImageBir resmin bir bölgesini silerek kırpar

Açıklama

Imagick::chopImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y ) : bool

Bir resmin bir bölgesini silerek kırpar.

Değiştirgeler

genişlik

Resmin kırpıldıktan sonraki genişliği.

yükseklik

Resmin kırpıldıktan sonraki yüksekliği.

x

Resmin kırpıldıktan sonraki genişlik başlangıcı.

y

Resmin kırpıldıktan sonraki yükseklik başlangıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::chopImage() örneği

<?php
/* İki nesne oluşturalım */
$image = new Imagick();
$pixel = new ImagickPixel'gray' );

/* Yeni resim */
$image->newImage(400200$pixel);

/* Kırpık resim */
$image->chopImage(20020000);

/* Resim biçemi */
$image->setImageFormat('png');

/* Resmi çıktılayalım */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top