Imagick::colorFloodfillImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::colorFloodfillImageHedefle eşleşen her pikselin rengini değiştirir

Açıklama

Imagick::colorFloodfillImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $çerçeve_rengi , int $x , int $y ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Hedefle eşleşen her pikselin ve yanındakinin rengini değiştirir.

Değiştirgeler

dolgu

Renk ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

çerçeve_rengi

Çerçeve rengini ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

x

İşlemin başlatılacağı X konumu.

y

İşlemin başlatılacağı Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top