PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::colorizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::colorizeImageResmin her pikseline dolgu rengini karıştırır

Açıklama

bool Imagick::colorizeImage ( mixed $renk , mixed $matlık )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin her pikseline dolgu rengini karıştırır.

Değiştirgeler

renk

Renklendirme amacı ile kullanılacak renk dizgesi veya ImagickPixel nesnesi.

matlık

Matlık değerini içeren bir gerçek sayı veya ImagickPixel nesnesi. Tam matlık için 1.0; tam şeffaflık için 0.0 kullanın.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top