PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::combineImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::combineImagesBir veya daha fazla resmi tek bir resim halinde birleştirir

Açıklama

Imagick Imagick::combineImages ( int $kanal )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir veya daha fazla resmi tek bir resim halinde birleştirir. Her resmin gri tonlama değerleri birleşik resmin kanal sırasına göre atanır. Normalde sıralama şöyledir: 1 => Red, 2 => Green, 3 => Blue, vb.

Değiştirgeler

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top