SunshinePHP 2019

Imagick::commentImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::commentImageResme bir açıklama ekler

Açıklama

bool Imagick::commentImage ( string $açıklama )

Resme bir açıklama ekler.

Değiştirgeler

açıklama

Eklenecek açıklama dizgesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::commentImage() kullanımı

Resme açıklama ekleyip açıklamayı okumak:

<?php

/* Yeni bir Imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new imagick();

/* Boş bir resim oluşturalım */
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("red"));

/* Resme bir açıklama ekleyelim */
$im->commentImage("Hello World!");

/* Açıklamayı gösterelim */
echo $im->getImageProperty("comment");

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top