ScotlandPHP 2019

Imagick::compositeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::compositeImageBir resmi diğeriyle birleştirir

Açıklama

Imagick::compositeImage ( Imagick $birleşik_nesne , int $işleç , int $x , int $y [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen konumda resmi bir başka resimle birleştirir.

Değiştirgeler

birleşik_nesne

Birleşik resmin saklanacağı Imagick nesnesi.

işleç

Birleşitirme işleci sabitlerinden biri.

x

Birleşik resmin genişlik başlangıcı.

y

Birleşik resmin yükseklik başlangıcı.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top