ScotlandPHP 2019

Imagick::contrastImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::contrastImageResmin zıtlığını değiştirir

Açıklama

Imagick::contrastImage ( bool $zıtlık ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin en koyu ve en açık pikselleri arasındaki yoğunluk farklarını ayarlar. netlik değiştirgesinde sıfırdan farklı bir değer belirtilmesi zıtlığı arttırırken, tersi azaltır.

Değiştirgeler

zıklık

Zıtlık değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top