SunshinePHP 2019

Imagick::contrastStretchImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::contrastStretchImageRenkli bir resmin zıtlığını ayarlar

Açıklama

bool Imagick::contrastStretchImage ( float $siyah_nokta , float $beyaz_nokta [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )

Kullanılabilir renk aralığının tamamına yaymak için pikselleri ayarlayarak renkli resmin zıtlığını arttırır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

siyah_nokta

Resmin en koyu noktası.

beyaz_nokta

Resmin en açık noktası.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top