Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::convolveImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::convolveImageResme bir evrişim çekirdeği uygular

Açıklama

Imagick::convolveImage ( array $çekirdek [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme özel bir evrişim çekirdeği uygular.

Değiştirgeler

çekirdek

Evrişim çekirdeği.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top