Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::cropThumbnailImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::cropThumbnailImageResmin kırpık bir örneğini oluşturur

Açıklama

Imagick::cropThumbnailImage ( int $genişlik , int $yükseklik ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi enboy oranının koruyarak küçülttükten/büyüttükten sonra merkezi bölgenin çevresini kırparak istenen boyuta getirir.

Değiştirgeler

genişlik

Kırpık örneğin genişliği.

yükseklik

Kırpık örneğin yüksekliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top