PHP 7.1.24 Released

Imagick::decipherImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::decipherImageŞifreli bir resmin şifresini çözer

Açıklama

bool Imagick::decipherImage ( string $parola )

Evvelce Imagick::encipherImage() ile şifrelenmiş bir resmin şifresini çözer. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

parola

Parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top